Privacybeleid StroomKragt

Inleiding

StroomKragt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en opslaan, en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook geven wij aan wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe u contact met ons opneemt over de uitvoering van uw rechten. StroomKragt zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Bedrijfsgegevens

StroomKragt Theater&Entertainment, gevestigd aan Olgerweg 64, 9723 EG Middelbert, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons KvK-nummer is: 02101468

Contactgegevens

StroomKragt Olgerweg 64 9723 EG Middelbert info@stroomkragt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

StroomKragt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om gebruik te kunnen maken van StroomKragt, zijn bepaalde gegevens verplicht om aan te leveren. Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor ons niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien aanwezig)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een oproep op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stroomkragt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw gegevens om de best mogelijke service aan te bieden. StroomKragt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden om te kunnen reageren via de website
 • Verzenden van emails en herinneringen
 • Verzenden van aanbiedingen van StroomKragt
 • Verzenden van een feedbackverzoek
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van de factuur/betaling
 • Om goederen en diensten bij u te leveren
 • StroomKragt analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • StroomKragt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • StroomKragt verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
 • Toestemming
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Geautomatiseerde besluitvorming

StroomKragt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StroomKragt) tussen zit.

Hoe lang en waar we persoonsgegevens bewaren

StroomKragt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

U kunt te allen tijde aangeven dat we uw gegevens niet langer mogen bewaren. Al uw gegevens (die we niet wettelijk verplicht zijn te bewaren) worden dan direct gewist. Het is mogelijk dat een deel, of al uw gegevens, buiten de EEA (European Economic Area) worden opgeslagen of verstuurd. Door gebruik te maken van StroomKragt, en door gegevens aan ons te verstrekken, gaat u hiermee akkoord. Indien wij gegevens opslaan of verzenden buiten de EEA zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat uw gegevens net zo veilig behandeld worden als wanneer uw gegevens binnen de EEA, onder de GDPR regelgeving, opgeslagen of verstuurd zouden worden. Hieronder valt onder andere het gebruik van wettelijk bindende contracten tussen ons en derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

StroomKragt kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Tevens kan StroomKragt uw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten partijen waar wij mee samenwerken en het doel van de gegevensverwerking:

 • Beoordelingswebsites - Verzamelen van beoordelingen over StroomKragt
 • Communicatiemiddelen - E-mail kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen
 • Communicatiemiddelen - Websiteoptimalisatie en het oplossen van overige technische problemen
 • Hostingproviders - Het hosten van de website en backups van StroomKragt
 • Websiteontwikkelaars - Het bouwen, updaten en verbeteren van de website StroomKragt

Cookies, of vergelijkbare technieken

StroomKragt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. StroomKragt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google analytics: hiermee kunnen wij statistieken over onze website bijhouden, zoals bezoekersaantallen, welke pagina's populair zijn en hoe lang bezoekers op onze website blijven. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Alle opties voor gegevens delen in Google Analytics zijn uitgeschakeld.
 • Google adwords: Hiermee kunnen wij de resultaten van onze Google advertenties monitoren.
 • Facebook: om de like knop en delen te kunnen gebruiken.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Uw rechten omtrent gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door StroomKragt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stroomkragt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

StroomKragt voorkomt niet dat derde partijen (zoals zoekmachines) oproepen van gebruikers (tijdelijk) opslaan. Indien u uw oproep deactiveert of verwijdert, kan het zijn dat het nog enkele weken duurt voordat uw oproepgegevens bij deze partijen verwijderd zijn. Wij hebben hier geen invloed op.

StroomKragt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StroomKragt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze gehele website maakt gebruik van een https beveiligde verbinding. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een https icoon (slotje) in je browser. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@stroomkragt.nl.

Wat als StroomKragt verandert van eigenaar?

Het kan voorkomen dat wij ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen, wat de verkoop of overdracht van bedrijfsvoering van het gehele of een deel van het bedrijf kan inhouden. Verzamelde en verstrekte gegevens van gebruikers van StroomKragt kunnen samen met een deel of het gehele bedrijf worden overgedragen, onder de voorwaarden van deze privacy verklaring, zij het alleen voor doeleinden waarvoor deze gegevens in beginsel door ons zijn verzameld.

Aanpassingen

We kunnen dit privacy- en cookiebeleid wijzigen wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten, of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website geplaatst. Bij uw eerstvolgende gebruik van onze website na deze wijzigingen, nemen wij aan dat u de voorwaarden van het gewijzigde privacybeleid hebt doorgenomen en aanvaard. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.

 

Privacybeleid is geldig vanaf  1 januari 2019

Offerte

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Aanvragen